Dowóz uczniów

 

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Świeszyno zapewnia niepełnosprawnym uczniom, dzieciom pięcioletnim
i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły,  przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Niepełnosprawnych uczniów i dzieci, które są uprawnione do bezpłatnego transportu i opieki należy zgłaszać osobiście w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie Nr 6.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949).

W przypadku kiedy rodzice zamierzają zapewnić dowożenie niepełnosprawnemu uczniowi /dziecku otrzymują zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka i opiekuna na zasadach wynikających  z Zarządzenia Nr 428/VII/2017 Wójta Gminy Świeszyno.

 

ZARZĄDZENIE NR 428/VII/2017 WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO z dnia  2 listopada 2017r.   w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.