W roku szkolnym 2014/2015 edukację szkolną zakończyło 296 uczniów w szkołach podstawowych i 134 w gimnazjum. Wychowanie przedszkolne realizowało 43 dzieci w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie i 79 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej odzwierciedlają wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminu gimnazjalnego, klasyfikacji i promocji oraz osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i w zawodach sportowych. 
W roku 2015 sprawdzian po klasie szóstej przeprowadzony był po raz pierwszy w nowej formule, wynikającej z wprowadzenia we wrześniu 2009 nowej podstawy programowej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności ‎określone w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego, w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla części zadań z języka polskiego i matematyki stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian składał się z dwóch części:‎ część pierwsza – język polski 
i matematyka, ‎część druga – język obcy nowożytny. Wyniki sprawdzianu:

Procentowe (%) wyniki sprawdzianu po klasie szóstej

Wyniki terytorialne

Część I (j. polski+ matematyka)

j. polski

matematyka

Część II

j. angielski

GMINA ŚWIESZYNO

63,62

69,06

57,80

71,58

POWIAT KOSZALIŃSKI

62,60

68,78

56,14

74,24

WOJEWÓDZTWO

64,95

71,21

58,35

76,67

OKRĘG

64,94

70,80

58,76

76,71

KRAJ

67,00

73,00

61,00

78,00

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Wyniki terytorialne

historia, WOS

j. polski

przedmioty przyrodnicze

matematyka

j. angielski poziom podstawowy

j. angielski poziom rozszerzony

j. niemiecki poziom podstawowy

GMINA ŚWIESZYNO

60,65

56,63

48,56

43,63

82,73

65,60

61,45

POWIAT KOSZALIŃSKI

60,89

56,88

45,90

42,28

61,31

44,78

60,18

WOJEWÓDZTWO

61,93

58,28

47,98

45,13

65,69

49,69

56,76

OKRĘG

62,36

58,85

48,70

46,32

65,12

47,94

55,81

KRAJ

64,00

62,00

50,00

48,00

67,00

48,00

57,00

 

Szczegółowe informacje o sprawdzianie po klasie szóstej i egzaminie gimnazjalnym oraz wynikach szkół znajdują się na stronie OKE w Poznaniu - www.oke.poznan.pl

Efekty edukacyjne i osiągnięcia uczniów nagrodzone zostały stypendiami i nagrodami książkowymi. Stypendium Wójta Gminy Świeszyno za wyniki w nauce otrzymali absolwenci Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie -  Krzysztof Kałużny i Patrycja Kulczyńska oraz absolwentka Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim – Julia Pietraszewska. Uczniów tych nagrodzili stypendiami także dyrektorzy szkół. Piętnaścioro uczniów otrzymało od Wójta Gminy Świeszyno  nagrody książkowe: w Szkole Podstawowej w Dunowie: Karina Ryhanycz, Gabriela KopertowskaFilip Mielewczyk, Jakub Majcher, Katarzyna Brzostko, Joanna Kopertowska, Maciej Wencki, Kacper Żurek; w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim: Nikola Januszek, Oliwia Picheta, Konrad Redloch, Hanna Bartos; w Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie: Jacek Baran, Wiktoria Borys, Elwira Ćwik.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.